zo-top2
Kultúra
HUDOBNÉ SKUPINY

Kysucký prameň

Kysucký prameň (Oščadnickí heligonkári) – je jedna z najúspešnejších a zároveň aj najpopulárnejších folklórnych skupín na Kysuciach. Oficiálne sa jej vznik datuje od roku 1999, ale pôsobí už ďaleko skôr. Vznikla v Oščadnici na základe veľmi krásnej heligonkárskej tradícii. Oščadnickí heligonkári vystupujú pod názvom Kysucký prameň a je to naozaj prameň čistej ľudovej kultúry. Za svoje pôsobenie vydali už 5 magnetofónových kaziet a vystupovali v Poľsku, Čechách a samozrejme aj na Slovensku. Nesmiernu zásluhu na vzniku folklórnej skupiny Oščadnických heligonkárov má p. Jozef Smolka, ktorý je zakladateľom a aj umelecký vedúcim skupiny.

THE BONX
Kapela The Bonx (The Bonks) z Oščadnice vznikla asi pred 2 rokmi. Prvý krát sa stretla v skúšobni miestnej punkovej kapely kde si prvýkrát spoločne zahrali. Na jar 2005, boli tejto obci za pomoci obce Oščadnica poskytnuté priestory v Kultúrnom dome. Následne za krátky si jej členovia zaobstarali hudobné nástroje. Začali hrať prebraté veci, pričom sa snažia tvoriť aj niečo vlastné.


FOLKLÓR
Detský folklórny súbor Oščadnička
Detský folklórny súbor Oščadnička bol založený 29.01.1994. Od začiatku je umeleckou vedúcou p. Veronika Mačuhová. Účinkujú v ňom deti od 5 do 15 rokov. Pracuje pod Obecným úradom v Oščadnici a o jeho organizáciu sa stará vedúca kultúry Jozefína Liptáková. Súbor dosiahol pekné úspechy na okresných i krajských súťažných prehliadkach. Účinkoval na rôznych kultúrnych podujatiach, festivaloch na Kysuciach i mimo nich. Reprezentoval obec i v zahraničí (Chorvátsko, Srbsko, Česká republika, Poľsko). Ma samostatnú hudobnú zložku i heligonkárov. Námety čerpá zo svojho regiónu ako: Žatva, Pasenie oviec, Hojána, Biely tanec, Štefanská zábava, Korbáčový tanec a iné., reprezentuje Oščadnicu i ostatnú kysuckú oblasť.

Mládežnícky folklórny súbor RAČAN
Záujem detí a mládeže o folklór podnietil vedúcu DFS Oščadnička k tomu, že od 30.08.2005 začal oficiálne pracovať i mládežnícky folklórny súbor Račan. Predovšetkým z iniciatívy mládeže, ktorá pracovala v DFS a ostala folklóru verná a aj naďalej chce rozvíjať zvyky a tradície našich predkov. Folklórny súbor Račan rozoberá a spracúva i ďalšie regióny. Pripravuje choreografie nielen z Kysúc ale i z ďalších oblastí Slovenska (Oravy, Terchovej, Horehronia, Liptova i Šariša) Má hudobnú, spevácku a tanečnú zložku. Má veľa práce za sebou ale ešte viac pred sebou

Folklórny súbor dospelých v Oščadnici
Tento folklórny súbor vedie p. Agnesa Priehodová. Delí sa na spevácku skupinu žien a mužov. Muži dominoval počtom aj spevom do 90. rokov. Teraz sú súčasťou súboru už len traja členovia. Žien je v skupine deväť, väčšinou 70-ročných. Počuli už aj poznámky, že by sa mohli učiť skákať do hrobu. Tie si však nevšímajú. Dôležité je, že za svoje pekné a čisté hlasy žnú všade obdiv a ľudia ich radi počúvajú. Pretože s piesňami rástli, vedia ich zaspievať, tak ako sa spievať majú


OBECNÁ KNIŽNICA

V roku 1952 bola obnovená činnosť obecnej knižnice. Viackrát sa sťahovala. Po rôznych peripetiách sa v roku 1994 vrátila do kultúrneho domu. V roku 1998 bol zakúpený PC a knihovnícky program LIBRIS a začalo sa so spracovaním novej literatúry a knižného fondu. Väčšina úkonov sa spracováva výpočtovou technikou a svoje miesto tu má aj internet, ktorý využívajú nielen čitatelia, ale aj turisti, ktorí navštívia obec. Perspektívne bude potrebné zaviesť aj ON-LINE katalóg, ktorý umožní čitateľom rýchlejšie sa zorientovať pri vyhľadávaní potrebnej literatúry. Čitatelia si v uplynulom roku vypožičali 17 880 knižničných jednotiek a knižnicu navštívilo 5 476 čitateľov. Evidujú 705 stálych čitateľov a z toho 447 detí. Obecný úrad vyčlenil z rozpočtu 60 000 Sk na nákup literatúry a časopisov. Z týchto financií sa zakúpilo 322 nových kníh a uhradilo sa predplatné za časopisy, ktoré čitatelia využívajú v oddelení čitárne. Pri nákupe literatúry veľkú pomoc poskytuje Kysucká knižnica. V knižnice prebiehajú rôzne akcie, informatívne besedy, exkurzie, hodiny čítania v knižnici, zápis prvákov. Mnohé podujatia boli realizované v rámci „Týždňa slovenských knižníc“
 
Kultúra
Pamiatky
Šport
Turistika


vuc11
Stránka zhotovená s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja