zo-top2
Nástenka
Výsledky rokovania so strediskom

Vážení ubytovatelia.

Dňa 9.11.2011 sa uskutočnilo v SCR VR dlho očakávané stretnutie ohľadom balíčkov na zimnú sezónu 2011/2012, medzi zástupcom strediska a zástupcami ubytovateľov, na ktorom bol prítomný aj p. Ing. Plevko Marian - starosta obce.

Po cca 3 - hodinovej rušnej diskusii, plnej argumentov a miestami aj emócii sa prítomní dohodli na nasledovných kompromisoch:

1. System DESKLINE zostane aj na ďalej umiestnený na stránke strediska a
zároveň bude umiestnený aj na stránke obce Oščadnica a na stránke MZCRO.
Umiestnenie ubytovacieho zariadenia na uvedených stránkach bude
bezplatné. Poplatok za licenciu systému bude aj naďalej hradiť obec.
Udržiavanie a správu systému na týchto stránkach bude vykonávať
pracovníčka strediska. Stredisko bude učtovať každému zariadeniu
umiestnenému v systéme udržiavací poplatok 1,- EURO mesačne, t.j 12,-
EUR ročne. Vzhľadom na prevádzku systému je potrebné uhradiť poplatok na
rok dopredu.

2. Zakúpenie jednotlivých balíčkov už nebude podmienené úhradou na
prevádzku skibusov podľa počtu lôžok. Cena za balíčky zostáva nezmenená:
do 6 lôžok 170,- €, základný 300,- €,
ekonomický 550,- € a partnerský 1000,-€. Zakúpením týchto baličkov
získava ubytovateľ pre svojích hostí o.i. aj zľavu na 3 a 6 - dňové skipasy.

3. V zmluve o spolupráci medzi fi. Webis s.r.o. a ubytovateľmi bude
doplnený bod 6.2. v takom zmyle, že WEBIS môže vypovedať zmluvu v
prípade porušenia niektorého z ustanovení predmetnej zmluvy. Ďalej bolo
dohodnuté, že spoločnosť WEBIS bude vykonávať kontrolu podľa bodu 5.14.
hlavne v prípadoch, keď vznikne podozrenie zo zneužívania voucherov. Pri
kontrole nebude WEBIS trvať na poskytovaní kompletných osobných udajov o
ubytovaných klientoch.

4. Ubytovateľom, ktorí sa rozhodli pre niektorý z balíčkov doporučujeme,
vzhľadom na blížiace sa termíny niekoľkých výstav CR ako aj vzhľadom na
pripravovanú tlač propagačných materialov, aby si prišli vyzdvihnúť nové
- prepracované zmluvy do strediska najneskôr do11.11.2011.


Sme radi, že nakoniec došlo k dohode aspoň v týchto bodoch , za čo patrí
vďaka všetkým zúčastneným a osobitne p. starostovi, ktotrý v nie malej
miere prispel k tejto dohode.
V budúcej sezóne bude však potrebné hlavne zo strany strediska pristúpiť
k spoločnému dialógu oveľa skôr ako tento rok.
Všetkým ubytovateľom želám v nadchádzajúcej sezóne veľa objednávok a
ešte viacej spokojných hostí.

S pozdravom

Gánoczy Július, predseda MZCRO

 
Voľné ubytovanie
Typ ubytovania
Príchod:
Deň Mesiac Rok
Noc(í) Izba (y) Deti?
Osôb Deti (vek)
Rozšírené vyhľadávanie
© SITOUR, spol. s r. o.
O nás
Miestne združenie cestovného ruchu Oščadnica. Sme občianskym združením podporujúcim rozvoj cestovného ruchu v obci Oščadnica.
Akcie MZCRO
Členovia
Orgány združenia
Dokumenty
Dokumenty
Nástenka
Prihláška
Kontaktujte nás