zo-top2
Nástenka
Odporučenie - žiadosť

dňa 6.12.2011 sa uskutočnilo pravidelné zasadnutie predstavenstva MZCRO. Chcem Vás touto cestou informovať o niektorých skutočnostiach, ktorými sme sa na tomto predstavenstve zaoberali:

 

1. Ako ste si už určite všimli, systém DESKLINE bol pred pár dňami
úspešne spustený na stránke združenia www.zdruzenieoscadnica.sk, ako aj
na obecnej stánke www.oscadnica.sk, a predtým samozrejme aj na stránke
strediska www.velkaraca.sk.
Vzhľadom na to, že v uvedenom systéme sa doposiaľ ešte nezobrazujú
všetky zariadenia, je potrebné zo strany ubytovateľov, aby si vo
vlastnom záujme aktualizovali v tomto systéme obsadenosť svojho
zariadenia. Pôvodné nadstavenie skončilo v mesiaci november 2011. Tí
počítačovo zdatnejší si to dokážu aktualizovať aj sami a tí ktorí si na
to netrúfajú nech požiadajú o pomoc pracovníčku Račatiku p. Lušňakovú
č.t. 43 82 101. P. Lušňáková Vám s tým s radosťou pomôže, samozrejme za
predpokladu, že ste už uhradili udržiavací ročný poplatok 12,- €, alebo
máte uhradený poplatok za iný druh reklamy na stránke strediska.


2. Predstavenstvo MZCRO chce v krátkej dobe dať vyrobiť 2 druhy zimných
pohľadníc. Pohľadnice budú mať dva rozne formáty / A6 a DL / a budú
zamerané na zimnú scenériu obce a strediska Veľka Rača, športové výkony,
momentky, krajinku a rozne iné zimné zábery . Žiaľ už niekoľko zimných
sezón neboli ideálne podmienky na fotenie, preto Vás cheme touto cestou
požiadať o pomoc pri zabezpečovaní potrebných materiálov - fotografií na
tieto pohľadnice. Ak niekto z Vás disponuje kvalitnými zábermi zo
strediska a z našej obce a nerobilo by mu problém, keby boli tieto
fotografie zobrazené na pohľadniciach, privítali by sme keby ste nám
svoje zábery poskytli na tieto pohľadnice. Môžete nam napísať na
e-mailovu adresu , alebo volať na č.t. 0905 592 191.
Vopred ďakujem za spoluprácu .

3. Ďalším prerokovaným bodom bol návrh VZN č.15122011 o miestných
daniach ..., ktoré je vyvesené na obecnej stránke www.oscadnica.sk .
Naše pripomienky a návrhy k predmetnému VZN sú uvedené v zápise zo
zasadnutia predstavensva, ktorý je prílohou tohto listu. Pokiaľ má aj
niekto z Vás ešte inú pripomienku k predmetnemu VZN, môže si túto
uplatniť písomne, alebo ústne na obecnom úrade do 9.12.2011. Ďalšia
možnosť je taká, že svoje pripomienky pošlete na našu e-mailovu adresu a
my tieto Vaše pripomienky spracujeme a spoločne zašleme na obecný urad
aj s pripomienkami uvedenými v zápise zo zasadnutia predstavenstva zo
dňa 6.12.2011. Tak isto pôjdeme tieto naše pripomienky obhajovať aj
osobne na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré by sa malo konať dňa
15.12.2011.

S pozdravom J. Gánoczy, predseda MZCRO

Príloha:
- Zápisnica  z predstavenstva zo dňa 6.12.2011
- Porovnanie daní jednotlivých obcí - tabuľka
- Prehľad zvýšenia daní podľa nvrhu VZN

 
Voľné ubytovanie
Typ ubytovania
Príchod:
Deň Mesiac Rok
Noc(í) Izba (y) Deti?
Osôb Deti (vek)
Rozšírené vyhľadávanie
© SITOUR, spol. s r. o.
O nás
Miestne združenie cestovného ruchu Oščadnica. Sme občianskym združením podporujúcim rozvoj cestovného ruchu v obci Oščadnica.
Akcie MZCRO
Členovia
Orgány združenia
Dokumenty
Dokumenty
Nástenka
Prihláška
Kontaktujte nás