zo-top2
Orgány združenia
Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie, právo zúčastniť sa ho a hlasovať na VZ má každý člen.

Predstavenstvo združenia má 7 členov a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými VZ. Členmi predstavenstva 2013-2014 sú:
Gánoczy Júlis ml.
Ing. Smolka Peter
Zástupca Obce Oščadnica
Bury Marián
Kopera Róbert
Neumann Ján
Homolová Darina

Predsedom predstavenstva je Július Gánoczy ml.

Dozorná rada má troch členov , ktorých volí VZ na dva roky. Kontroluje plnenie uznesení VZ a činnosť predstavenstva.
Členmi dozornej rady 2013-2014 sú :

Hlavová Jarmila
Ing. Blahovec Štefan
Smolka Jozef
 
Voľné ubytovanie
Typ ubytovania
Príchod:
Deň Mesiac Rok
Noc(í) Izba (y) Deti?
Osôb Deti (vek)
Rozšírené vyhľadávanie
© SITOUR, spol. s r. o.
O nás
Miestne združenie cestovného ruchu Oščadnica. Sme občianskym združením podporujúcim rozvoj cestovného ruchu v obci Oščadnica.
Akcie MZCRO
Členovia
Orgány združenia
Dokumenty
Dokumenty
Nástenka
Prihláška
Kontaktujte nás


vuc11
Stránka zhotovená s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja